Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Ljekarni Križevci Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti: 
  • pisanim putem na adresu: LJEKARNA KRIŽEVCI, Križevci, Petra Zrinskog 1
  • elektroničkim putem na adresi ravnatelj@ljekarna-krizevci.hr
  • donijeti osobno u ravnateljstvo radnim danom od 8:00 do 13:00 sati
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati: 
  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Službenica za informiranje Ljekarne Križevci je: Mirela Martinović tel: 048 270 502 e-mail: ravnatelj@ljekarna-krizevci.hr