Kontaktirajte nas

Ravnatelj

Računovodstvena služba

LJEKARNA KRIŽEVCI je zaštitu osobnih podataka uskladila s Uredbom EU  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka-

Javni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

mail: ravnatelj@ljekarna-krizevci.hr

telefon fiksni: 048 270 502

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right