Izjavu o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Ljekarna Križevci

Izjavu o pristupačnosti

Ljekarna Križevci nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019)  kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.ljekarna-krizevci.hr
Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Ljekarna Križevci provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti. Utvrđeno je da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:
korisnicima nije omogućena promjena boje i vrste fonta
korisnicima nije omogućena promjena boje i pozadine teksta
strukturni elementi su djelomično oblikovani prema HTML5 standardu
sav tekst nije poravnat lijevo
kretanje kroz digitalni sadržaj nije moguće uporabom tipkovnice
neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom/skeniranom obliku koje čitaći ekrana ne mogu pročitati

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
Skladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Ljekarna Križevci kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona. Radi se o sadržajima koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019. godine.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljena je 11. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Ljekarna Križevci.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti pismenim putem Ljekarni Križevce na adresu :
adresa: P. Zrinskog 1, 48260 Križevci

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje
• telefonom na broj: 01 4609 041
• poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
• elektroničkom poštom:  http://pristupacnost@pristupinfo.hr